چاپ خبر
مجتمع آموزشی حضرت مجتبی(ع) یکشنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
تشکیل انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دخترانه دوره دوم حضرت مجتبی(ع)
جلسه انجمن اولیا ومربیان در دبیرستان دخترانه حضرت مجتبی (ع) دوره دوم در اردیبهشت ماه در محل دبیرستان با حضور دبیران و والدین و دانش آموز تشکیل شد. در این جلسه دبیر هر درس بطور خصوصی با دانش آموزان صحبت کرد.
جلسه انجمن اولیا ومربیان در دبیرستان دخترانه حضرت مجتبی (ع) دوره دوم در اردیبهشت ماه در محل دبیرستان با حضور دبیران و والدین و دانش آموز تشکیل شد. در این جلسه دبیر هر درس بطور خصوصی با دانش آموز و ولی دانش آموز به بررسی وضعیت تحصیلی وی پرداخته و برای آمادگی امتحانات پایان ترم سال تحصیلی برنامه ریزی شد.
 
انتهای پیام/.