چاپ خبر
مجتمع آموزشی حضرت مجتبی(ع) دوشنبه, ۰۳ دی ۱۳۹۷
برگزاری جلسه آموزش خانواده در دبستان پسرانه حضرت مجتبی(ع)
خانواده، نخستين نهاد اجتماعي است که فرد در آن پا به عرصه زندگي مي گذارد و اولين پايه هاي تربيت و تعليم در آن گذارده مي شود. وجود محبت و عاطفه در خانواده رمز سعادت و خوشبختي انسان است.
خانواده، نخستين نهاد اجتماعي است که فرد در آن پا به عرصه زندگي مي گذارد و اولين پايه هاي تربيت و تعليم در آن گذارده مي شود. وجود محبت و عاطفه در خانواده رمز سعادت و خوشبختي انسان است و کليد بسياري از مشکلات و راه جلب احترام و رعايت حقوق ديگران است.
در روز چهارشنبه مورخ 7/9/97 با دعوت از استاد محمودی جهت سخنرانی در سالن سبز مجتمع آموزشی حضرت مجتبی(ع)، جلسه آموزش خانواده برگزار گردید.
ابتدا آیاتی از کلا م الله مجید قرائت گردید و سپس زارعین مشاور دبستان، ضمن خیر مقدم به همه والدین که دعوت آموزشگاه را پذیرفتند و همچنین خیر مقدم به استاد محمودی نکاتی را برای آنها بیان نمود. سپس از محمودی دعوت کرد  تا با حضور در جایگاه مطالب خود را بیان نماید.
کارشناس آموزش خانواده گفت: با توجه به اینکه خانواده در تعلیم و تربیت کودکان نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و یکی از نکات بسیار مهم در این رابطه، ارتباط با فرزند است. یعنی اینکه والدین باید به روش های صحیح ارتباط با کودکان آگاهی داشته باشند و اینگونه موضوع سخنرانی خود را بیان نمود.
وی در ادامه افزود: مهمترین عوامل اثر گذار در ارتباط با فرزند، احساس ارزشمندی فرزندان می باشد و همچنین چگونگی کیفیت محبت والدین نسبت به آنها. در رابطه با عزت نفس کودکان نیز ابتدا با تعریف عزت نفس که شامل مجموعه ای از باورها یا احساساتی که درباره ی خودمان داریم پیرامون عزت نفس نیز صحبت نمود.
محمودی تاکید کرد: در زمینه الگوی عزت نفس که از چه زمانی شروع می شود نیز مطالبی بیان داشت که شروع عزت نفس از همان اول زندگی می باشد. در زمینه سبک فرزند پروری برای کمک به ایجاد خود پنداری دقیق و متعادل در کودک، سبک فرزند پروری و نحوه ی ارتباط با فرزند نیز صحبت نمود.
سبک های مختلف فرزند پروری را که شامل سبک مستبدانه ، سبک مقتدرانه ، سبک بی تفاوت و سبک آسان گیر می باشد را بیان کرد و پس از آن هر کدام از این سبک ها را توضیح داد که مورد توجه والدین قرار گرفت.
 
 
 
 
انتهای پیام/.