چاپ خبر
مجتمع آموزشی حضرت مجتبی(ع) یکشنبه, ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
بهار از پشت پنجره هم پیداست
رفتن به دامان طبیعت در روز سیزده بدر رسمی کهن در میان ایرانیان به شمار می‌رود اما با شیوع ویروس کرونا، نوروز امسال رنگ دیگری به خود گرفته است و بسیاری مردم را به ماندن در خانه دعوت کردند.
رفتن به دامان طبیعت در روز سیزده بدر رسمی کهن در میان ایرانیان به شمار می‌رود اما با شیوع ویروس کرونا، نوروز امسال رنگ دیگری به خود گرفته است و بسیاری، مردم را به مسئولیت‌پذیر بودن و به ماندن در خانه دعوت کردند.
گل دخترهای کلاس «چهارم برنا» با راهنمایی «ابراهیمی» آموزگار خود از طریق فضای مجازی و به خاطر شرایط امسال اقدام به شرکت در چالش «سیزده به خانه» کردند و با انتشار عکس‌های خود در حرکتی نمادین نشان دادند امسال همانگونه که عید متفاوتی را تجربه کردند باید سیزده بدر متفاوتی را هم تجربه کنند به امید آنکه زنجیره انتقال کرونا به‌زودی قطع شود. بهار از پشت پنجره هم پیداست...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتهای پیام/.