چاپ خبر
مجتمع آموزشی حضرت مجتبی(ع) سه‌شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۷
تدریس درس بادنما و بادسنج در دبستان پسرانه حضرت مجتبی(ع)
تدریس درس هواشناسی و سرعت و جهت وزش باد در پایه دوم دبستان پسرانه حضرت مجتبی(علیه السلام) با همکاری معلم کلاس دوم و معلم آزمایشگاه انجام گرفت.
در رابطه با تدریس درس هواشناسی و سرعت و جهت وزش باد در پایه دوم دبستان پسرانه حضرت مجتبی(ع) بهنام، معلم کلاس دوم این آموزشگاه ابتدا با توضیحات کامل در زمینه تدریس درس از دانش‌آموزان درخواست کرد که وسایل مربوط به درس جدید را در منزل بسازند و به کلاس درس بیاورند.
در روز تدریس معلم، دانش‌آموزان را همراه با دست سازه هایشان (فرفره و بادنما) که در منزل ساخته بودند به حیاط مدرسه آورد و با همکاری طباطبایی، معلم آزمایشگاه تدریس را شروع نمود.
وی در زمینه آموزش سرعت باد از دانش‌آموزان خواست که با دویدن، سرعت چرچیدن فرفره را نگاه کنند و بدین ترتیب چگونگی اندازه گیری سرعت باد را به دانش‌آموزان آموزش داد و همه متوجه شدند که باد سنج با توجه به سرعت چرخیدن خود، سرعت وزش باد را به ما نشان می دهد.
وی در ادامه در رابطه با جهت وزش باد با توجه به باد نماهای دست ساز دانش‌آموزان جهت وزش باد را آموزش داد. بدین گونه که جهت وزش باد آن سمتی است که نوک پیکان باد نما به آن طرف قرار گرفته است.
این درس توسط کلیه معلمین پایه دوم در دبستان پسرانه حضرت مجتبی(ع) بدین صورت انجام پذیرفت و دانش‌آموزان به خوبی درس را فرا گرفتند.
 
 
 
 
 
 
 
انتهای پیام/.