چاپ خبر
مجتمع آموزشی حضرت مجتبی(ع) پنج‌شنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۷
اجرای طرح مدام در دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت مجتبی(ع)
طرح مدام به معنای مشارکت دانش‌آموزان در اجرای امور مدرسه است و بر اساس این طرح در یک روز از سال تحصیلی، دانش‌آموزان اداره امور مدرسه را برعهده می گیرند.
طرح مدام به معنای مشارکت دانش‌آموزان در اجرای امور مدرسه است و بر اساس این طرح در یک روز از سال تحصیلی، دانش‌آموزان اداره امور مدرسه را برعهده می گیرند و در نقش مدیر، معاونان و دبیران به انجام وظیفه می پردازند.
روز یک شنبه 2/10/97 طرح مدام در دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت مجتبی(ع) اجرا شد. این طرح به منظور مسئولیت پذیری دانش‌آموزان و ارائه پیشنهادهای دانش‌آموزان جهت بهتر اداره شدن مدرسه در قالب عملی به اجرا درآمد. اجرای طرح مدام به این صورت بود که ابتدا داوطلبین جایگزینی هر دبیر و مدیر و معاون و مربی تربیتی و مشاور و خدمتگزار به دفتر آموزشگاه معرفی شدند. سپس در شورای مدرسه تصمیم گرفته شد که کدام دانش‌آموز جایگزین کدام دبیر و کادر اجرایی باشد و چون این آموزشگاه خواهان شرکت تعداد بیشتری از دانش‌آموزان در این طرح بود، هر دو ساعت مسئولیت به عهده یک دانش‌آموز گذاشته شد. حتی خدمتگزار آموزشگاه نیز جایگزین داشت و دانش‌آموزان نقاط ضعف و قوت مدیر و دبیر و معاون را نیز به صورت پررنگ تر اجرا می نمودند. این طرح مورد بازدید اعضای شورای راهبردی و مسئولین آموزش متوسطه دوره اول نیز قرار گرفت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتهای پیام/.