چاپ خبر
مجتمع آموزشی حضرت مجتبی(ع) سه‌شنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۷
اجرای مرحله دوم طرح داناب در دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت مجتبی(ع)
کتابهای طرح داناب در مرحله دوم این طرح، توسط حسینی، دبیر علوم اجتماعی دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت مجتبی(علیه السلام) بین‌ دانش‌آموزان توزیع شد.
کتابهای طرح داناب در مرحله دوم این طرح، توسط حسینی، دبیر علوم اجتماعی دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت مجتبی(ع) بین‌ دانش‌آموزان توزیع شد و موضوع انشا راجع به صرفه جویی در مصرف آب و راهکارهای صرفه جویی انتخاب شد. همچنین یک برد آموزشگاه در مورد صرفه جویی در مصرف آب و اجرای طرح داناب و الصاق آثار دانش‌آموزان اختصاص داده شد و در ادامه در محل سالن امتحانات دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت مجتبی(ع) به منظور اجرای طرح ملی دانش‌آموزی نجات آب (طرح داناب) نمایشگاهی برگزار شد. قبلا در مراسم صبحگاه این آموزشگاه رابطین و مجریان این طرح معرفی شدند. در این نمایشگاه پیمان نامه‌ی نجات آب توسط دانش‌آموزان و دبیران و کادر اجرایی امضا شد و یکی از دانش‌آموزان پاور پوینتی در زمینه‌ی نجات آب ارائه کرد. همچنین مقاله‌ای در این زمینه توسط یکی دیگر از دانش‌آموزان ارائه شد و دانش‌آموزان راهکارهایی در زمینه صرفه جویی آب ارائه نمودند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتهای پیام/.