چاپ خبر
مجتمع آموزشی حضرت مجتبی(ع) یکشنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
کشیدن نقاشی توسط دانش‌آموزان کلاس سوم دبستان پسرانه حضرت مجتبی(ع)
آموزگار «کلاس سوم» دبستان پسرانه حضرت مجتبی(ع) فصل بهار را به عنوان موضوع نقاشی تعیین کرد و از دانش‌آموزان خواست، هرچه در طبیعت می‌بینند به تصویر بکشند. 
نقاشی کشیدن در واقع به تصویر کشیدن رویاها و احساسات درونی دانش آموزان است که بر عملکرد ذهنی و جسمی آنان موثر است.
در همین راستا «ملک ثابت» آموزگار «کلاس سوم3» دبستان پسرانه حضرت مجتبی(ع) فصل بهار را به عنوان موضوع نقاشی تعیین کرد و از دانش‌آموزان خواست، هرچه در طبیعت می‌بینند (تغییراتی که در این فصل به وجودآمده مثل تغییر در درختان، آسمان، زمین، بعضی ازحشرات) با دقت به اطراف نگاه کرده وآن را به تصویر بکشند. در این روزها که امکان خارج شدن از منزل نیست، دانش‌آموزان میتوانستند در حیاط منزل یا محوطه آپارتمان با دقت به اطراف بنگرند و آنچه را مشاهده می‌کنند به تصویر در آورند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتهای پیام/.