چاپ خبر
مجتمع آموزشی حضرت مجتبی(ع) شنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
میلاد امام حسن مجتبی علیه‌السلام در دبستان دخترانه حضرت مجتبی(ع)
اگر امام حسن مجتبی علیه‌السلام را کریم اهل بیت می‌خوانند، بدان جهت نیست که دیگر امامان معصوم از این صفت برخوردار نیستند، بلکه از آن است که این صفت به تمامیت و کمال رسیده است.
اگر امام حسن مجتبی علیه‌السلام را کریم اهل بیت می‌خوانند، بدان جهت نیست که دیگر امامان معصوم از این صفت برخوردار نیستند، بلکه از آن است که این صفت به تمامیت و کمال رسیده است و امام حسن علیه‌السلام در ظهور و بروز کرامت، پیشی گرفته است؛ به زبان دیگر، امام، در تجلی صفت کرامت و بزرگواری خداوند آن‌چنان آیینه‌داری می‌کند که سزاواری این اسم اعظم را یافته است.
در واقع خداوند تعالی در هریک از اهل بیت علیه‌السلام صفتی از اسما الهی شاخص گردانیده تا مردم برای رجوع، قبله حاجات واحد و یگانه‌ای داشته باشند؛ وگرنه، دیگر اهل بیت علیه‌السلام از صفت کرامت به دور نیستند، چنین است که هریک از آل‌الله در صفتی بارز شده‌اند تا به واسطه آن، بر شفاعت عالم، جلوه بیشتری بیابند.
از بزرگواری کریم اهل بیت علیه‌السلام به دور است که هنگام نیاز و حاجت کسی، کرامت خودش بپوشاند و در انعام و اکرام به او بخل ورزد.
دانش‌آموزان دبستان دخترانه حضرت مجتبی(ع) به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی علیه‌السلام با نوشتن متن‌های زیبا و کشیدن نقاشی و همچنین درست کردن حلوا و کیک این روز را گرامی داشتند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتهای پیام/.