چاپ خبر
مجتمع آموزشی حضرت مجتبی(ع) دوشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
برگزاری جشن نیکوکاری در دبیرستان پسرانه دوره اول حضرت مجتبی(ع)
با توجه به بخشنامه آموزش و پرورش ناحیه دو مبنی بر برگزاری جشن نیکوکاری پاکتهای مخصوص تهیه شده بین دانش‌آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول حضرت مجتبی(ع) توزیع گردید تا در این امر خیر سهیم گردند.
با توجه به بخشنامه آموزش و پرورش ناحیه دو مبنی بر برگزاری جشن نیکوکاری پاکتهای مخصوص تهیه شده بین دانش‌آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول حضرت مجتبی(ع) توزیع گردید تا در این امر خیر سهیم گردند.
در روز چهارشنبه 15/12/97 دانش‌آموزان با اهدای هدایا که بیشتر وجه نقد بود، مشارکت نمودند. این عمل خداپسندانه در طول هفته که به عنوان هفته نیکوکاری نام گرفته ادامه خواهد داشت و همچنین در مراسم مختلف با ذکر احادیث، داستانها و تبلیغات، لزوم توجه به محرومان و اقشارآسیب پذیر جامعه به عنوان یک کار با ارزش و خیرخواهانه مورد تاکید قرار گرفت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتهای پیام/.