چاپ خبر
مجتمع آموزشی حضرت مجتبی(ع) سه‌شنبه, ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
شناخت دستگاه تنفس و دیدن اجزای آن از نزدیک در کلاس چهارم دبستان دخترانه حضرت مجتبی(ع)
‌با هدف آشنایی دانش آموزان با کارکرد اندامها در آزمایشگاه علوم دبستان دخترانه حضرت مجتبی(ع) شش گوسفندی تهیه و به تشریح آن پرداخته شد که باعث تجربه لذت یادگیری برای دانش‌آموزان شد.

آموزش علوم جزء درس‌های شیرین پایه چهارم می‌باشد. دانش‌آموزان با اشتیاق به دنبال کشف حقایق و رازهای در‌ون انسان هستند. در این راستا تصمیم گرفته شد تا دستگاه تنفسی انسان را در قالب آموزش با ماکت، آزمایش‌های مربوطه و هم چنین تشریح شش گوسفندی راجع به کارکرد‌های اندام تنفسی و اجزاء آن در کلاس چهارم برنا در دبستان دخترانه حضرت مجتبی(ع) تدریس شود.
‌با این هدف در آزمایشگاه علوم دبستان دخترانه حضرت مجتبی(ع) شش گوسفندی تهیه و به تشریح آن پرداخته شد که باعث تجربه لذت یادگیری غیر قابل وصفی برای دانش‌آموزان شد.
دانش‌آموزان با چشمان نافذ خود به جستجو پرداخته و از نزدیک مشاهده نمودند و به یادگیری خود عمق بخشیدند.

 

 

 

انتهای پیام/.