پیام رسان  
گیرنده
     
 
 
والدین گرامی با استفاده از "پیام رسان" میتوانید مسوولان مجتمع آموزشی حضرت مجتبی(ع) را از نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود آگاه سازید.
     
 
نقشه سایت